17.05.2020

Polaganje ispita za studente na starim studijskim programima

Studenti koji studiraju po starim studijskim programima (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005.) a planiraju da polažu ispite potrebno je da se jave predmetnom nastavniku, dogovore s njim datum ispita i da na sam ispit donesu karton za prijavu ispita i uplatnicu bez prethodne prijave preko sandučeta za prijavu.