28.05.2020

Najava konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/21.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/2021. godine 330 studenata

Detaljnije u prilogu.

 

Najava konkursa za upis 2020/21.