07.09.2020

Obaveštenje kandidatima koji polažu prijemni ispit za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija PMF-a 2. upisni rok

Кandidati su u obavezi da 8.9.2020. god. u 9:45 budu na platou ispred Fakulteta. Obavezno poneti dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš). Osoblje Fakulteta, nakon merenja temperature na ulazu u zgradu, izvršene dezinfekcije ruku i provere da li svaki kandidat poseduje masku, usmerava kandidate ka prostorijama u kojima će se obaviti polaganje prijemnih ispita.

Prijemni ispit na studijskom programu Hemija obaviće se u učionici 24 a na ostalim studijskim programima (geografija, biologija, matematika i fizika) u amfiteatru.

U prostorijama u kojima će se održavati prijemni ispiti biće obeležena mesta na kojima kandidati mogu sedeti.

Za vreme izrade prijemnog ispita nije dozvoljen razgovor između kandidata kao i između kandidata i dežurnih lica. Nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona, pametnih satova ili sličnih uređaja, literature kao i izlazak iz učionice. Кandidati koriste isključivo plave hemijske olovke. Dozvoljeno je posedovanje nekog osveženja (sok, voda). Svako obeležavanje ili pisanje ličnih podataka na testu je zabranjeno.

U svim aktivnostima realizacije upisa voditi računa o merama i preporukama u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.

 

Predsednik Centralne upisne komisije

prof. dr. Snežana Тošić

Obaveštenje