16.03.2021

Konkurs za Erazmus+ KA103 mobilnost studenata u zimskom semestru 2021/22. godine

Кonkurs je otvoren do 20. aprila 2021. godine, a mogu se prijaviti studenti svih nivoa studija svih fakulteta Univerziteta u Nišu, i to prevashodno za mobilnost u svrhu studiranja (Student Mobility for Studies – SMS) u trajanju od najmanje 3, a najviše 5 meseci tokom zimskog semestra akademske 2021/2022. godine. Studenti se mogu prijaviti i za mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse (Student Mobility for Traineeships - SMT) u trajanju od 2 meseca, takođe tokom zimskog semestra akademske 2021/2022. godine, ali će prednost pri izboru imati kandidati za SMS, s obzirom da su sredstva predviđena za SMT iscrpljena na prethodnom konkursu.

Uslovi učešća studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u mobilnosti, kriterijumi za izbor kandidata, postupci odlučivanja i podnošenja prigovora, kao i postupak nominacije kandidata, detaljno su regulisani aktuelnim Pravilnikom o uslovima i postupcima za realizaciju akademske mobilnosti na Univerzitetu u Nišu (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god).

 

Opširnije na linku .