14.06.2021

Obaveštenje za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine i završili u periodu od 03.6.2020. god do 03.6.2021.god.

Obaveštavamo Vas da možete preuzeti vašu diplomu o završenim osnovnim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, u periodu od 14.06. do 20.07.2021. g.

Diplomu možete preuzeti u Službi za nastavu i studentska pitanja, prostorija br. 15.

Prilikom potpisivanja prijema diplome u obavezi ste da predate dokaz o uplati na 8.000,00 (osamhiljada dinara) na ime troškova izdavanja diplome. Uplatu naznačenog iznosa izvršićete na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu: 840-1789666-80 (poziv na broj 2) sa naznakom ”za izdavanje diplome”.


S poštovanjem,    

Šef službe za nastavu i studentska pitanja

Milena Jovanović

 

Poziv za dodelu diploma