09.09.2021

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Igor Petrović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Uloga veličine i oblika molekulskih propelera u njihovoj dinamičkoj stabilnosti u modelu kvantnog Braunovog rotatora" zakazana je za 17.09.2021. u 10.00 časova.

Mesto odbrane - Svečana sala PMF-a

Kandidat: Igor Petrović, master fizičar