05.10.2021

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Irena Raca

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Taksonomija i filogenija serije verni mathew (crocusl.) u jugoistočnoj evropi–morfo-anatomski, citološki i molekularni pristup" zakazana je za 15.10.2021. u 12.00 časova.

Mesto odbrane - Amfiteatar

Kandidat: Irena Raca, master biolog