20.10.2021

Odluka o produžetku roka za odbranu master radova i doktorskih disertacija

Više o tome u prilogu.

Odluka