28.12.2021

Odluka o pokretanju postupka za izbor dekana Fakulteta

Odluka u prilogu.

Odluka o pokretanju postupka za izbor dekana Fakulteta