13.05.2022

Konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost (ICM)

Obaveštavamo vas da je danas na sajtu Univerziteta (https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-ka107-202205131115) objavljen konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost (ICM) zaposlenih u okviru projekta 2019-1-RS01-KA107-000651. Na raspolaganju su jedna mobilnost za Maroko (oblast: biologija) i 3 mobilnosti za Albaniju (oblasti: anglistika i ICT).