18.08.2022

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Milena Živković Stošić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Identifikacija i sinteza odabranih sastojaka voskova biljnih vrsta Primula veris L., Primula acaulis (L.) L. (Primulaceae) i Liriodendron tulipifera L. (Magnoliaceae)“ zakazana u petak 26.08.2022. u 12 časova.

Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala PMF-a, ul. Višegradska 33.

Članovi komisije:

  • dr Gordana Stojanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu (predsednik),
  • dr Niko Radulović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu (mentor),
  • dr Bojan Zlatković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu (član),
  • dr Milan Dekić, docent  Državnog univerziteta u Novom Pazaru,
  • dr Marija Genčić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu (član).