03.09.2022

Spiskovi prijavljenih kadidata

Spiskovi prijavljenih kandidata na Osnovnim akademskim studijama u drugom upisnom roku 

Biologija
Geografija
Matematika
Računarske nauke
Fizika
Hemija