04.11.2022

Кonkurs za finansiranu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

 

Univerzitet u Nišu je u okviru programa mobilnosti Erazmus+ КA107 (International Credit Mobility - ICM), objavio konkurs za finansiranu mobilnost studenata , nastavnog i nenastavnog osoblja na partnerskim univerzitetima u BiH, Moldaviji i Alžiru u toku letnjeg semestra 2022/23. godine. Кonkurs je objavljen na web stranici Univerziteta
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-studenata-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-ka107,
a rok za prijavu je 6. decembar 2022. godine.