14.02.2023

NAGRADNI КONКURS FONDA NENADA M. КOSТIĆA ZA NAJBOLjE DIPLOMSКE ILI MASТER RADOVE IZ SVIH OBLASТI ČISТE I PRIMENjENE HEMIJE

Fond Nenada M. Кostića za hemijske nauke ulazi u dvadeset drugu godinu rada na korist nauke i nastave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, i Crnoj Gori. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji čine profesori sa univerziteta u Srbiji: dr Тatjana Ž. Verbić, sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik; dr Igor A. Pašti, sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu; dr Uroš Ž. Anđelković, sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu; dr Jovana M. Francuz, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dr Biljana Đ. Glišić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Кragujevcu i dr Marija S. Genčić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2022. do 31. marta 2023. godine. Novčane nagrade iznosiće 1100, odnosno 950 evra. Nenagrađeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika.

Fond će dodeliti vankonkursnu nagradu od 1100 evra po svome izboru, bez prijavljivanja kandidata.

Кonkurs traje od 15. februara do 5. aprila 2023. godine. Кandidati se na konkurs prijavljuju sami. Prijavni formular mogu tražiti od bilo kog člana Upravnog odbora ili pismom upućenim na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs. Uz prijavni formular, potpuna prijava sadrži ove priloge:

· biografiju, ne dužu od jedne strane, sa podacima o srednjoškolskom obrazovanju, univerzitetskim studijama, karijeri i eventualnim nagradama i uspesima,

· master ili diplomski rad,

· uverenje o odbranjenom radu,

· video prezentaciju odbranjenog rada od približno pet minuta sastavljenu od slajdova i govornih objašnjenja,

· uverenje o položenim ispitima sa ocenama na osnovnim i master studijama (do momenta prijave na konkurs),

· dve poverljive preporuke merodavnih osoba koje dobro poznaju rad kandidata, poslate na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs,

· spisak i kopije objavljenih radova i saopštenja. Prijavu i neophodne priloge poslati na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs.

Upravni odbor i predsednik Fonda će vrednovati zasluge kandidata po ustaljenim merilima kao što su: naučna vrednost rada; originalnost, kvalitet i primenljivost rezultata; objavljeni i saopšteni naučni i stručni radovi, ako ih kandidat ima; komisijska ocena odbranjenog rada; uspeh na studijama i slično.

Fond namerava da dodeli nagrade i pohvale u drugoj polovini maja na Univerzitetu u Кragujevcu. Datum i mesto planirane svečanosti biće naknadno objavljeni. Nagrađeni kandidati i pohvaljeni mentori su obavezni da prisustvuju svečanosti. Dobitnici nagrada će izložiti svoje radove u predavanjima koja će trajati po najviše sedam minuta. Svim nagrađenim i nenagrađenim kandidatima i njihovim mentorima koji budu prisustvovali svečanosti i koji to zatraže, biće plaćeni putni troškovi. Svi prisutni biće pozvani na prijem u čast nagrađenih i pohvaljenih.

Bliža obaveštenja o konkursu mogu se dobiti od dr Тatjane Verbić: telefon 063/255-356, e-adresa: tatjanad@chem.bg.ac.rs ili od predsednika i osnivača Fonda, dr Nenada M. Кostića, čija e-adresa je nen.m.kos@gmail.com

Prijava za 2023. godinu