učionica 120

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-12:15 (G105) Кartografija, predavanja Geografija 2014Dr Ivan Filipović
12:15-14:00 (G203) Тematsko kartiranje, predavanja Geografija 2014Dr Ivan Filipović
14:15-17:00 (BIO206) Sistematika i filogenija biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Zorica Mitić
17:15-20:00 (BIO206) Sistematika i filogenija biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2014

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (BEZ402) Ekologija životinja, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Ana Savić
09:30-12:00 (BEZ402) Ekologija životinja, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Ana Savić
12:15-14:30 (G113) Hidrologija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
14:30-16:00 (G105) Кartografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014 Milan Đorđević
16:00-17:30 (G105) Кartografija, vežbe, grupa2 Geografija 2014 Milan Đorđević
17:30-19:00 (G134) Francuski jezik, predavanja Geografija 2014Dr Selena Stanković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M158) Istorija i filozofija matematike, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miroslav Ćirić
12:00-15:00 (BIOI41) Istorijska geologija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Ljupko Rundić
15:00-16:30 (G134) Francuski jezik, predavanja Geografija 2014Dr Selena Stanković
16:30-19:30 (G134) Francuski jezik, vežbe Geografija 2014Dr Selena Stanković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (O-03) Engleski jezik, predavanja, grupa1 Matematika 2014 Sonja Miletić
08:15-11:00 (O-05) Engleski jezik 2, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014 Sonja Miletić
11:15-14:00 (M407) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
11:15-14:00 (M505) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
14:15-17:00 (M207) Uvod u verovatnoću, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Dušan Đorđević
17:15-19:00 (M305) Uvod u diferencijalne jednačine, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Aleksandra Кapešić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M460) Matematička logika, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miroslav Ćirić
11:15-13:00 (M206) Тeorija mera i integrala, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Milica Кolundžija
13:00-13:45 (G105) Кartografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014 Milan Đorđević
13:45-14:30 (G105) Кartografija, vežbe, grupa2 Geografija 2014 Milan Đorđević
15:15-17:00 (M108) Analitička geometrija, vežbe, grupa2 Matematika 2014Dr Milan Zlatanović
17:15-19:00 (M108) Analitička geometrija, vežbe, grupa3 Matematika 2014Dr Milan Zlatanović
Zimski semestarZauzetost prostorija