sala mikroskopska 17

Raspored časova za zimski semestar, školska 2020/2021 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:00 (BIO202) Zoologija kičmenjaka, vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Dragana Stojadinović
10:00-12:15 (BIO202) Zoologija kičmenjaka, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Dragana Stojadinović
12:30-14:00 (BIO301) Genetika, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
14:45-16:15 (BIO301) Genetika, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
16:15-17:00 (BIO301) Genetika, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
17:00-17:45 (BIO301) Genetika, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
17:45-19:15 (BIO301) Genetika, vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (BEZ401) Ekologija biljaka, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Danijela Nikolić
10:30-12:00 (BEZ401) Ekologija biljaka, vežbe Biologija 2014Dr Danijela Nikolić
12:00-13:30 (EКO402) Bioindikacije i biomonitoring, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2014 Jelena Stanković
13:30-15:00 (EКOI31) Vegetacija sveta, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014 Maja Jovanović
15:30-17:45 (BIO104) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Jovana Stojanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (BIOI52) Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
09:15-10:00 (BIOI52) Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
13:00-15:15 (BIO104) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2014 Irena Raca
15:30-17:45 (BIO104) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe, grupa3 Biologija 2014 Irena Raca

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIO204) Algologija i mikologija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014 Nikola Stanković
09:30-11:00 (BIO204) Algologija i mikologija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Nikola Stanković
11:00-12:30 (BIO204) Algologija i mikologija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014 Nikola Stanković
13:00-14:30 (BIODI12) Sistematika i ekologija lekovitih biljaka, vežbe Biologija 2014 Jelena Nikolić
14:30-15:15 (BIO303) Fiziologija životinja, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
15:15-16:45 (BIO303) Fiziologija životinja, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Aleksandra Petrović
16:45-17:30 (BIO303) Fiziologija životinja, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
17:30-19:00 (BIO303) Fiziologija životinja, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014 Aleksandra Petrović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-10:30 (BIO105) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Marijana Ilić Milošević
10:45-12:15 (BIO105) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Saša Stanković
12:45-14:15 (BIO105) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Saša Stanković
14:15-15:45 (BIODI15) Strukturne adaptacije biljaka, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Jovana Stojanović
Letnji semestarZauzetost prostorija