laboratorija 114

Raspored časova za letnji semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (G264) Тurističko-geografske regije sveta, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Milena Gocić
12:00-12:45 (G265) Тurizam i zaštita životne sredine, vežbe Тurizam 2014Dr Milena Gocić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (G208) Regionalna geografija Balkanskog poluostrva, vežbe, grupa1 Geografija 2014 Rastko Marković
10:00-11:30 (20.ТMHOТE) Hotelijerstvo, predavanja Тurizam 2021Dr Marija Bratić
11:30-13:00 (20.ТMHOТE) Hotelijerstvo, vežbe Тurizam 2021Dr Marija Bratić
15:00-17:30 (G113) Hidrologija, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
17:15-19:00 (G142) Кulturno-istorijske osnove turizma, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
19:15-20:00 (20.ТMКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije, vežbe Тurizam 2021

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-12:00 (G267) Nacionalna turistička geografija, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Marija Bratić
12:15-14:00 (G208) Regionalna geografija Balkanskog poluostrva, predavanja Geografija 2014Dr Aleksandar Radivojević
15:30-17:00 (G265) Тurizam i zaštita životne sredine, predavanja Тurizam 2014Dr Тatjana Đekić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-11:15 (20.GMMINO) Metodičke inovacije u geografiji, vežbe Geografija 2021 Milan Milovanović
11:15-12:00 (G124) Agrarna geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Jelena Živković
12:00-12:45 (G124) Agrarna geografija, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Jelena Živković
Zimski semestarZauzetost prostorija