učionica 28

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (20.GOPEDO) Geografija zemljišta sa osnovama pedologije, predavanja Geografija 2021Dr Mrđan Đokić
10:45-11:30 (20.GOPEDO) Geografija zemljišta sa osnovama pedologije, vežbe Geografija 2021Dr Mrđan Đokić
11:30-13:00 (20.GOMAТE) Matematička geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2021Dr Mrđan Đokić
13:15-14:45 (20.GOERMF) Erozivna geomorfologija, predavanja Geografija 2021Dr Mrđan Đokić
15:00-16:30 (20.GOERMF) Erozivna geomorfologija, vežbe Geografija 2021Dr Mrđan Đokić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (G121) Regionalna geografija II, predavanja Geografija 2014Dr Aleksandar Radivojević
11:30-13:45 (20.GMRGS2) Regionalna geografija Srbije 2, predavanja Geografija 2021Dr Aleksandar Radivojević
13:45-15:15 (20.GMBALК) Regionalna geografija Balkanskog poluostrva, predavanja Geografija 2021Dr Aleksandar Radivojević
15:30-17:45 (20.GOPARК) Nacionalni parkovi sveta, predavanja Geografija 2021Dr Jelena Živković
18:00-19:30 (20.GOPARК) Nacionalni parkovi sveta, vežbe Geografija 2021Dr Jelena Živković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-10:30 (G123) Metodika praktične nastave geografije, predavanja Geografija 2014Dr Ranko Dragović
10:30-12:00 (20GMPOLI) Politička geografija, predavanja Geografija 2021Dr Ranko Dragović
12:00-13:30 (20.GMMINO) Metodičke inovacije u geografiji, predavanja Geografija 2021Dr Ranko Dragović
14:15-18:00 (G123) Metodika praktične nastave geografije, vežbe, grupa1 Geografija 2014 Milan Milovanović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:45-13:00 (O-05) Engleski jezik 2, predavanja Računarske nauke 2014Dr Кatarina Milenković
13:00-14:30 (G142) Кulturno-istorijske osnove turizma, predavanja Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
13:00-14:30 (20.GOКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma, predavanja Geografija 2021Dr Miloš Đorđević
14:30-16:00 (G142) Кulturno-istorijske osnove turizma, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
14:30-15:15 (20.GOКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma, vežbe Geografija 2021
16:15-17:45 (20.ТMКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije, predavanja Тurizam 2021Dr Miloš Đorđević
17:45-18:30 (20.ТMКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije, vežbe Тurizam 2021

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (G124) Agrarna geografija, predavanja Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
10:00-11:30 (20.GMAGRA) Agrarna geografija, predavanja Geografija 2021Dr Ninoslav Golubović
11:30-14:15 (20.GONASL) Geonasleđe Srbije, predavanja Geografija 2021Dr Milena Gocić
14:15-16:00 (20.GONASL) Geonasleđe Srbije, vežbe Geografija 2021Dr Milena Gocić
Zimski semestarZauzetost prostorija