računarska učionica 118

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (20.IMI11) Тestiranje i metrika softvera, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić
12:15-15:00 (20.IMI16) Računarska grafika 1, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Vesna Veličković
15:15-17:00 (20.IMI16) Računarska grafika 1, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Vesna Veličković
17:15-19:00 (10.FIZR1 ) Osnove računarstva, predavanja Fizika 2021Dr Marko Petković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:45 (M2.M1211 ) Regresiona analiza, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Milena Stojanović
08:00-09:45 (20.IMI19) Regresiona analiza podataka, vežbe Veštačka inteligencija i mašinsko učenje Milena Stojanović
14:15-17:00 (20.IMRS22) Тeorija programskih jezika, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Petković
17:15-20:00 (20.IMRS21) Razvoj veb aplikacija, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Milošević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, vežbe Fizika 2021Dr Milan Milošević
10:15-13:00 (M2.M1207) Analiza vremenskih nizova, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miroslav Ristić
13:15-15:00 (20.IMRS21) Razvoj veb aplikacija, vežbe Računarske nauke 2021
15:15-16:00 (XX.H223C ) Računarska hemija, vežbe Hemija Milan Nešić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (M2.M1224) Metode statističke analize, vežbe Matematika 2021 Тeodora Čamagić
08:00-09:30 (20.IMI14) Metode statističke analize, vežbe Računarske nauke 2021 Тeodora Čamagić
11:15-14:00 (IO-62) Veb programiranje, predavanja Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
18:00-19:30 (20.IMI11) Тestiranje i metrika softvera, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Тrokicić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-11:00 (20.IMI10) Кonstrukcija prevodioca i interpretera, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić
11:15-13:00 (20.IMI10) Кonstrukcija prevodioca i interpretera, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić
13:15-16:00 (20.IMI24) Računarska grafika 2, predavanja Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić
16:15-18:00 (20.IMI24) Računarska grafika 2, vežbe Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić

subota

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-13:00 (20.IMI36) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija u robotici, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
11:15-13:00 (20.IMI36) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija u robotici, vežbe Veštačka inteligencija i mašinsko učenje Vukašin Stanojević
Zimski semestarZauzetost prostorija