sala 100

Raspored časova za letnji semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (M2.M1311) Elementi teorije brojeva, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Milica Кolundžija
14:15-16:00 (20.IOI01) Elektronsko izdavaštvo, predavanja Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Stamenković
16:00-17:30 (H-134-B) Osnove tehnologije materijala, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandra Zarubica
17:30-19:00 (H-133-B) Organska hemija u pojavama oko nas, vežbe Hemija 2014Dr Ivan Palić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (MA.M1006) Analitička geometrija, predavanja Matematika 2021Dr Ljubica Velimirović
13:15-14:00 (HH.H106C) Eksperimentalna organska hemija , predavanja Hemija 2021Dr Aleksandra Đorđević
16:30-18:00 (00.PEDKOM) Pedagoška komunikacija, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Jelena Petrović
16:30-18:00 (00.PEDКOM) Pedagoška komunikacija, predavanja Geografija 2021
18:00-19:30 (00.PEDKOM) Pedagoška komunikacija, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Jelena Petrović
18:00-19:30 (00.PEDКOM) Pedagoška komunikacija, vežbe Geografija 2021

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IO-51) Verovatnoća, predavanja Računarske nauke 2014Dr Jasmina Đorđević
11:00-11:45 (OB.OB242) Matematika u biologiji, vežbe Biologija 2021Dr Dušan Đorđević
11:00-11:45 (BIOI64) Matematika u biologiji, vežbe Biologija 2014Dr Dušan Đorđević
14:00-16:30 (MA.M1017) Uvod u verovatnoću, vežbe Matematika 2021Dr Dušan Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (MM.MM252) Osnovi genetičkog inženjerstva i biotehnologije, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
14:15-17:00 (OB.OB41O) Sistematika i filogenija biljaka, predavanja Biologija 2021Dr Bojan Zlatković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (OB.OB43O) Molekularna biologija, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
10:00-11:30 (BIO306) Molekularna biologija, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mitrović
14:15-17:00 ( XX.H207C) Viši kurs industrijske hemije, predavanja HemijaDr Aleksandra Zarubica
Zimski semestarZauzetost prostorija