laboratorija 504

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-217) Fizika materijala, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljiljana Кostić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-217) Fizika materijala, laboratorijske vežbe, grupa1 Fizika 2014 Jelena Aleksić
14:15-15:00 (F-114) Osnove fizike čvrstog stanja, laboratorijske vežbe Fizika 2014 Jelena Aleksić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
16:15-18:00 (F-232) Metodika rešavanja računskih zadataka, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ivan Mančev
16:15-18:00 (Pr-17) Metodika rešavanja računskih zadataka, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ivan Mančev

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-13:00 (F-235) Školska praksa, predavanja Fizika 2014Dr Ljiljana Кostić
12:15-13:00 (Pr-21) Školska praksa, predavanja Fizika 2014Dr Ljiljana Кostić
Zimski semestarZauzetost prostorija