laboratorija 506

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-214) Elektronika, predavanja Fizika 2014Dr Dejan Aleksić
10:15-11:00 (F-214) Elektronika, vežbe Fizika 2014Dr Dejan Aleksić
12:15-14:00 (F-240) Fizika senzora i pretvarača, predavanja Fizika 2014Dr Biljana Samardžić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-214) Elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Dejan Aleksić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-216) Osnove fizike jonizovanih gasova, predavanja Fizika 2014Dr Saša Gocić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-11:00 (F-206) Statistička fizika, vežbe Fizika 2014 Željko Mladenović
09:15-11:00 (Pr-13) Statistička fizika, vežbe Fizika 2014 Željko Mladenović
11:15-12:00 (F-240) Fizika senzora i pretvarača, vežbe Fizika 2014 Jelena Aleksić
12:15-13:00 (F-240) Fizika senzora i pretvarača, laboratorijske vežbe Fizika 2014 Jelena Aleksić
Zimski semestarZauzetost prostorija