učionica PZ-207

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-131-B) Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji, predavanja Hemija 2014Dr Ivana Rašić Mišić
10:15-12:00 (H-250-B) Industrijski procesi, predavanja, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Marjan Ranđelović
16:15-19:00 (M306) Funkcionalna analiza, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Jovana Nikolov Radenković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-233A-B) Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Nenad Кrstić
10:15-12:00 (H-244-B) Odabrana poglavlja instrumentalne analize, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Ivana Rašić Mišić
12:30-14:00 (IM-RS-21) Тeorija algoritama, automata i jezika, vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivana Micić
12:30-14:00 (IM-UI-21) Тeorija algoritama, automata i jezika, vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivana Micić
14:45-16:15 (BIODI291) Zoogeografija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Saša Stanković
14:45-16:15 (EКO405) Zoogeografija, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Saša Stanković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIOI64) Matematika u biologiji, predavanja Biologija 2014Dr Jasmina Đorđević
09:30-10:15 (BIOI64) Matematika u biologiji, vežbe Biologija 2014Dr Jasmina Đorđević
10:15-12:00 (H-131-B) Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji, laboratorijske vežbe Hemija 2014 Stefan Petrović
14:15-16:00 (H-250-B) Industrijski procesi, predavanja, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Marjan Ranđelović
16:15-18:00 (H-264-B) Hemija u poljoprivredi, predavanja, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Nikola Nikolić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (H-267-B) Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja, predavanja, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Milena Miljković
12:15-14:00 (H-244-B) Odabrana poglavlja instrumentalne analize, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Ivana Rašić Mišić
14:15-17:00 (H-243-B) Primenjena organska hemija, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Goran Petrović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-245-B) Industrijska hemija 2, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Milena Miljković
10:15-12:00 (H-134-B) Osnove tehnologije materijala, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandra Zarubica
13:00-15:15 (H-218-B) Metodika nastave hemije 2, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Sofija Rančić
15:15-16:00 (H-219-B) Školska praksa 2, predavanja Hemija 2014Dr Sofija Rančić
Zimski semestarZauzetost prostorija