računarska učionica 118

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (IM-RS-I23) Тestiranje i metrika softvera, predavanja Računarske nauke 2014Dr Svetozar Rančić
09:15-12:00 (IM-UI-I23) Тestiranje i metrika softvera, predavanja Računarske nauke 2014Dr Svetozar Rančić
12:15-15:00 (IM-RS-I33) Računarska grafika 1, predavanja Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković
12:15-15:00 (IM-UI-I33) Računarska grafika 1, predavanja Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković
15:15-18:00 (IM-RS-I33) Računarska grafika 1, vežbe Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković
15:15-18:00 (IM-UI-I33) Računarska grafika 1, vežbe Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (IM-RS-22) Razvoj veb aplikacija, vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
10:15-11:00 (IM-RS-22) Razvoj veb aplikacija, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
11:15-13:00 (G107) Informatika, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Zorana Jančić
13:00-14:30 (G107) Informatika, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Zorana Jančić
14:30-16:15 (IO-21) Objektno-orijentisano programiranje 1, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
16:15-17:15 (IO-21) Objektno-orijentisano programiranje 1, laboratorijske vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
17:30-19:00 (BIOI21) Primena računara u biologiji, predavanja Biologija 2014Dr Milan Bašić
19:00-20:30 (IO-I42) Open source matematički softver, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Milan Bašić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-13:00 (IO-23) Uvod u Veb programiranje, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Jelena Matejić
13:15-14:00 (IO-23) Uvod u Veb programiranje, laboratorijske vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Jelena Matejić
14:15-17:00 (I-RS-41) Razvoj mobilnih aplikacija, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Nikola Milosavljević
17:15-19:00 (IO-I42) Open source matematički softver, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (IO-21) Objektno-orijentisano programiranje 1, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
10:15-11:00 (IO-21) Objektno-orijentisano programiranje 1, laboratorijske vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
11:15-14:00 (IO-62) Veb programiranje, predavanja Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
14:15-17:00 (IM-RS-22) Razvoj veb aplikacija, predavanja Računarske nauke 2014Dr Marko Milošević
17:15-19:00 (IO-42) Objektno-orijentisano programiranje 3, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Nikola Milosavljević
19:15-20:00 (IO-42) Objektno-orijentisano programiranje 3, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014 Nikola Milosavljević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IM-RS-I55) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Svetozar Rančić
11:15-13:00 (IM-RS-I55) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija
13:15-15:00 (IM-RS-I53) Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja, vežbe Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
13:15-15:00 (IM-UI-I53) Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja, vežbe Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
15:30-17:00 (BIOI21) Primena računara u biologiji, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Nikola Spasić
17:00-18:30 (BIOI21) Primena računara u biologiji, vežbe, grupa2 Biologija 2014 Nikola Spasić

subota

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-10:30 (IM-UI-41) Multimedijalni informacioni sistemi, vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanimirović
10:30-11:15 (IM-UI-41) Multimedijalni informacioni sistemi, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanimirović
11:15-13:45 (IM-UI-I52) Тeorija odlučivanja, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanimirović
13:45-15:15 (IM-UI-I52) Тeorija odlučivanja, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanimirović
Zimski semestarZauzetost prostorija