učionica 120

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-10:00 (M305) Uvod u diferencijalne jednačine, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Кatarina Đorđević
10:00-12:15 (G105) Кartografija, predavanja Geografija 2014Dr Ivan Filipović
12:15-14:00 (G203) Тematsko kartiranje, predavanja Geografija 2014Dr Ivan Filipović
14:15-17:00 (BIO206) Sistematika i filogenija biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Zorica Mitić
17:15-20:00 (BIO206) Sistematika i filogenija biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Zorica Mitić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIO205) Razviće životinja, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Ljubiša Đorđević
09:30-11:00 (BEZ402) Ekologija životinja, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Ana Savić
09:30-12:00 (BEZ402) Ekologija životinja, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Ana Savić
12:00-14:30 (M305) Uvod u diferencijalne jednačine, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Кatarina Đorđević
17:30-19:00 (G134) Francuski jezik, predavanja Geografija 2014Dr Selena Stanković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M158) Istorija i filozofija matematike, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miroslav Ćirić
12:00-15:00 (BIOI41) Istorijska geologija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Ljupko Rundić
15:00-16:30 (G134) Francuski jezik, predavanja Geografija 2014Dr Selena Stanković
16:30-19:30 (G134) Francuski jezik, vežbe Geografija 2014Dr Selena Stanković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (M407) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
11:15-14:00 (M505) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
14:00-16:30 (M207) Uvod u verovatnoću, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Dušan Đorđević
16:30-19:00 (M207) Uvod u verovatnoću, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Dušan Đorđević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M460) Matematička logika, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Pavlović
11:15-13:00 (M460) Matematička logika, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Pavlović
13:15-15:00 (M458) Uopšteni inverzi, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Jovana Milošević
15:15-17:00 (M108) Analitička geometrija, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Milan Zlatanović
17:15-19:00 (M108) Analitička geometrija, vežbe, grupa3 Matematika 2014Dr Milan Zlatanović
Zimski semestarZauzetost prostorija