učionica 210

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M-02) Matematika 2, vežbe Fizika 2014 Jovana Milošević
11:15-13:00 (IO-I41) Numerički metodi 2, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Marko Miladinović
17:30-20:15 (M103) Uvod u algebarske strukture, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Jovana Milošević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (M205) Matematička analiza 4, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Кatarina Đorđević
10:30-12:00 (H-133-B) Organska hemija u pojavama oko nas, predavanja Hemija 2014Dr Marija Genčić
14:15-17:00 (IM-UI-22) Тeorija informacija i kodiranje, predavanja Matematika 2014Dr Marko Petković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IM-RS-I51) Funkcionalno programiranje, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Predrag Stanimirović
11:00-12:30 (M664) Finansijsko modeliranje 2, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Jasmina Đorđević
14:15-16:00 (M551) Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule, vežbe Matematika 2014 Marija Cvetković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (M457) Stohastički procesi, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Dušan Đorđević
08:15-10:00 (M605) Stohastički procesi, vežbe Matematika 2014 Dušan Đorđević
08:15-10:00 (M554) Stohastički procesi, vežbe Matematika 2014 Dušan Đorđević
10:15-12:00 (M607) Aktuarska matematika, vežbe Matematika 2014 Dušan Đorđević
12:15-14:00 (BIO108) Verovatnoća i statistika u biologiji, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Dušan Đorđević
14:15-16:00 (M407) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe Matematika 2014Dr Jelena Milošević
14:15-16:00 (M505) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe Matematika 2014Dr Jelena Milošević
16:15-18:00 (M406) Diferencijalna geometrija, vežbe Matematika 2014Dr Mića Stanković
16:15-18:00 (M553) Diferencijalna geometrija, vežbe Matematika 2014Dr Mića Stanković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-09:15 (M206) Тeorija mera i integrala, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Rakočević
09:45-11:15 (M163) Statističko modeliranje, predavanja Matematika 2014Dr Aleksandar Nastić
11:30-13:00 (IO-I43) Matematička statistika, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Aleksandar Nastić
13:00-15:15 (IO-24) Matematička analiza 2, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Marko Кostadinov
15:15-17:00 (M106) Elementarna matematika 2, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Jovana Milošević
17:15-20:00 (M103) Uvod u algebarske strukture, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Jovana Milošević
Zimski semestarZauzetost prostorija