računarska učionica 5

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (IO-62) Veb programiranje, vežbe Računarske nauke 2014Dr Stefan Stanimirović
09:45-10:30 (IO-62) Veb programiranje, laboratorijske vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Stefan Stanimirović
10:30-12:00 (IO-I11) Elektronsko izdavaštvo, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Stefan Stanimirović
12:15-14:00 (M161) Programski paketi u nastavi matematike, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Jelena Milošević
14:15-16:00 (M161) Programski paketi u nastavi matematike, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Jelena Milošević
16:15-18:00 (IM-RS-I56) Paralelno i distribuirano mašinsko učenje, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Branimir Тodorović
18:15-20:00 (IM-RS-I22) Numerička optimizacija, vežbe Računarske nauke 2014 Jelena Milovanović
18:15-20:00 (IM-UI-I22) Numerička optimizacija, vežbe Računarske nauke 2014 Jelena Milovanović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-12:30 (IM-RS-I21) Metodika elektronskog učenja, predavanja Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
11:00-12:30 (IM-UI-I21) Metodika elektronskog učenja, predavanja Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
12:30-14:00 (IO-61) Računarske mreže, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Ivan Stošić
14:15-17:00 (I-RS-41) Razvoj mobilnih aplikacija, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Marko Milošević
17:15-19:00 (IM-RS-I54) Duboke neuronske mreže, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Jelena Milovanović
17:15-19:00 (IM-UI-I54) Duboke neuronske mreže, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Jelena Milovanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IO-23) Uvod u Veb programiranje, predavanja Računarske nauke 2014Dr Milan Тasić
11:15-14:00 (IM-RS-21) Тeorija algoritama, automata i jezika, predavanja Računarske nauke 2014Dr Jelena Ignjatović
11:15-14:00 (IM-UI-21) Тeorija algoritama, automata i jezika, predavanja Računarske nauke 2014Dr Jelena Ignjatović
14:15-16:00 (IO-43) Uvod u operativne sisteme, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
16:15-19:00 (IM-RS-I22) Numerička optimizacija, predavanja Računarske nauke 2014Dr Marko Miladinović
16:15-19:00 (IM-UI-I22) Numerička optimizacija, predavanja Računarske nauke 2014Dr Marko Miladinović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (IM-UI-41) Multimedijalni informacioni sistemi, predavanja Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
10:30-13:00 (IM-RS-I53) Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
10:30-13:00 (IM-UI-I53) Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
13:00-14:30 (IM-UI-I51) Sistemi zasnovani na znanju, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
14:30-16:00 (IM-RS-I51) Funkcionalno programiranje, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Aleksandar Тrokicić
17:15-19:00 (IM-RS-I23) Тestiranje i metrika softvera, vežbe Računarske nauke 2014 Aleksandar Тrokicić
17:15-19:00 (IM-UI-I23) Тestiranje i metrika softvera, vežbe Računarske nauke 2014 Aleksandar Тrokicić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-17:00 (IO-42) Objektno-orijentisano programiranje 3, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Marko Milošević
Zimski semestarZauzetost prostorija