laboratorija 503

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-14:00 (F-110) Osnove atomske i molekularne fizike, laboratorijske vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Ljiljana Кostić
Letnji semestarZauzetost prostorija