laboratorija 503

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-14:00 (F-110) Osnove atomske i molekularne fizike, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Ljiljana Кostić
Letnji semestarZauzetost prostorija