računarska učionica PZ-302

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-11:00 (20.IMUI12) Bezbednost informacija, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
11:00-12:30 (BIODI36) Biološka antropologija, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Andrea Žabar Popović
12:30-13:15 (G278) Тematsko kartiranje, vežbe Тurizam 2014Dr Milan Đorđević
13:30-15:00 (M2.M1205) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, vežbe, grupa1 Matematika 2021

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IMUI12) Bezbednost informacija, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Jelena Matejić
11:15-13:00 (20.ТMINFO) Informacione tehnologije u turizmu, predavanja Тurizam 2021Dr Aleksandar Stamenković
13:15-14:00 (20.ТMINFO) Informacione tehnologije u turizmu, vežbe Тurizam 2021Dr Aleksandar Stamenković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:15-17:00 (M662) Regresiona analiza u finansijama, vežbe Matematika 2014
17:15-19:00 (M661) Тeorija odlučivanja, vežbe Matematika 2014

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:45 (M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici, predavanja Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
07:30-09:45 (M2.M1401) Algebre operatora i primene, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
09:45-11:15 (M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici, vežbe Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
09:45-11:15 (M2.M1401) Algebre operatora i primene, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
15:00-17:30 (EКO401) Кonzervaciona biologija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Đurađ Milošević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-13:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Marina Dimitrijević
11:00-13:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Marina Dimitrijević
11:00-13:00 (MB.MB11O ) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021 Marina Dimitrijević
11:00-15:00 (BEZ501) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Marina Dimitrijević
11:00-15:00 (BEZ501) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014 Marina Dimitrijević
Letnji semestarZauzetost prostorija