računarska učionica PZ-302

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-12:30 (BIODI36) Biološka antropologija, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Andrea Žabar Popović
12:30-13:15 (G278) Тematsko kartiranje, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Milan Đorđević
13:15-14:00 (G278) Тematsko kartiranje, vežbe, grupa2 Тurizam 2014Dr Milan Đorđević
14:15-16:00 (F-105) Programiranje u fizici, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Milan Milošević
16:15-18:00 (F-105) Programiranje u fizici, vežbe, grupa2 Fizika 2014Dr Milan Milošević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (M651) Finansijska matematika, predavanja Matematika 2014Dr Miljana Jovanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-11:00 (M155) Finansijska matematika, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miljana Jovanović
11:15-14:00 (IO-13) Uvod u računarstvo, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Ivana Micić
15:15-17:00 (M662) Regresiona analiza u finansijama, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Milena Aleksić
17:15-19:00 (M661) Тeorija odlučivanja, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Petra Laketa

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
11:15-14:00 (M203) Geometrija, vežbe, grupa2 Matematika 2014Dr Mića Stanković
15:00-17:30 (EКO401) Кonzervaciona biologija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Jelka Crnobrnja-Isailović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-15:00 (BEZ501) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Zorica Stojanović-Radić
11:00-15:00 (BEZ501) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Zorica Stojanović-Radić
Letnji semestarZauzetost prostorija