laboratorija FF-6

Raspored časova za zimski semestar, školska 2020/2021 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (H-100-B) Opšta hemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Milica Nikolić
09:45-11:15 (H-100-B) Opšta hemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Milica Nikolić
13:00-19:00 (H-105-B) Analitička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Slobodan Ćirić
13:30-15:30 (H-272-B) Analiza toksičnih supstanci, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Aleksandra Pavlović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-14:00 (H-105-B) Analitička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Slobodan Ćirić
14:15-17:00 (H-240-B) Industrijska hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Nena Velinov

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-265-B) Bioanalitička hemija, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Ivana Rašić Mišić
10:00-11:30 (BIO101) Opšta i neorganska hemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Milica Nikolić
13:00-19:00 (H-105-B) Analitička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014 Slobodan Ćirić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-11:00 (H-259-B) Analiza životnih namirnica, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Violeta Mitić
10:15-12:00 (H-100-B) Opšta hemija, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014 Vladimir Dimitrijević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (BIO101) Opšta i neorganska hemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014 Milica Nikolić
10:15-12:00 (BIO101) Opšta i neorganska hemija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014 Milica Nikolić
12:15-14:00 (H-115-B) Osnove industrijske hemije, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Тijana Jovanović
14:15-16:00 (H-115-B) Osnove industrijske hemije, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Тijana Jovanović
Letnji semestarZauzetost prostorija