laboratorija FF-6

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Milica Nikolić
09:45-11:15 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Milica Nikolić
11:30-13:00 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2021 Milica Nikolić
13:00-19:00 (H-105-B) Analitička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Slobodan Ćirić
13:30-15:30 (H-272-B) Analiza toksičnih supstanci, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Aleksandra Pavlović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-14:00 (H-105-B) Analitička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Slobodan Ćirić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-265-B) Bioanalitička hemija, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Ivana Rašić Mišić
13:00-19:00 (H-105-B) Analitička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014 Slobodan Ćirić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:00-12:45 ( XX.H247C) Industrijska hemija 1., vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Miloš Кostić
12:45-14:15 ( XX.H247C) Industrijska hemija 1., laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Miloš Кostić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:15-17:00 (H-115-B) Osnove industrijske hemije, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Тijana Jovanović
17:15-19:00 (H-115-B) Osnove industrijske hemije, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Тijana Jovanović
Letnji semestarZauzetost prostorija