laboratorija FF-6

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:45-11:15 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021Dr Milica Nikolić
11:30-13:00 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021Dr Milica Nikolić
13:00-19:00 (XX.H108C) Analitička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Тijana Jovanović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-14:00 (XX.H108C) Analitička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Тijana Jovanović
08:15-11:00 (XX.H127C ) Odabrana poglavlja volumetije, laboratorijske vežbe Hemija 2021Dr Vesna Stankov-Jovanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:00-19:00 (XX.H108C) Analitička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2021 Тijana Jovanović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:00-12:45 ( XX.H247C) Industrijska hemija 1., vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Milan Momčilović
12:45-14:15 ( XX.H247C) Industrijska hemija 1., laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
14:15-16:00 (XX.H258C) Upravljanje kvalitetom u laboratoriji, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta Stefan Petrović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-11:00 (XX.H220C) Analiza toksičnih supstanci, laboratorijske vežbe Hemija Кatarina Milenković
11:15-13:30 (XX.H124C) Osnove industrijske hemije, laboratorijske vežbe Hemija 2021Dr Jelena Mitrović
Letnji semestarZauzetost prostorija