učionica 21

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (G219) Nacionalna turistička geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Marija Bratić
12:30-14:00 (BIO301) Genetika, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
14:30-15:15 (G217) Psihologija, vežbe Geografija 2014 Jana Milić
15:15-17:45 (IO-32) Linearna algebra, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Marko Кostadinov
17:45-20:15 (IO-32) Linearna algebra, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Marko Đikić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-242-B) Hemija organskih polimera, predavanja, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Niko Radulović
10:45-12:15 (BIODI31) Biotehnologija, predavanja Biologija 2014Dr Nataša Joković
12:30-13:15 (BIOI53) Biologija čoveka, vežbe Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
13:30-15:00 (G116) Metodika nastave geografije, vežbe, grupa1 Geografija 2014 Milan Milovanović
15:00-16:30 (G116) Metodika nastave geografije, vežbe, grupa2 Geografija 2014 Milan Milovanović
16:30-18:00 (IO-I22) Numerički metodi 1, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Jovana Nikolov Radenković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IM-RS-I12) Operaciona istraživanja, predavanja Matematika 2014Dr Predrag Stanimirović
08:15-11:00 (IM-UI-I12) Operaciona istraživanja, predavanja Računarske nauke 2014Dr Predrag Stanimirović
11:00-12:30 (IO-51) Verovatnoća, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Jasmina Đorđević
13:15-15:00 (M657) Finansijsko modeliranje 1, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Jasmina Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-214-B) Metodika nastave hemije 1, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Milena Miljković
11:15-13:00 (BIODI14) Mikrobiološki praktikum, predavanja Biologija 2014Dr Nataša Joković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-127-B) Prehrambeni aditivi, predavanja Hemija 2014Dr Milena Miljković
10:00-11:30 (G120) Тuristička geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Marija Bratić
11:30-13:00 (BIODI13) Biološke simbioze, vežbe Biologija 2014 Nikola Stanković
Letnji semestarZauzetost prostorija