kancelarija 104

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-256-1-B) Organski polutanti 1, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Aleksandra Đorđević
10:15-12:00 (H-253-B) Hemija životne sredine, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Тatjana Anđelković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (H-253-B) Hemija životne sredine, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
Letnji semestarZauzetost prostorija