laboratorija 507

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (10.FMA04 ) Osnove fizike plazme, vežbe Fizika 2021Dr Željko Mladenović
Letnji semestarZauzetost prostorija