računarska učionica 118

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:45-10:15 (XX.H220C) Analiza toksičnih supstanci, predavanja HemijaDr Aleksandra Pavlović
10:30-12:00 (ME.ME143) Numerička ekologija, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Đurađ Milošević
12:00-13:30 (ME.ME143) Numerička ekologija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Đurađ Milošević
13:45-16:15 (20.IMI08) Тeorija informacija u mašinskom učenju, predavanja, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Marko Petković
16:15-19:00 (20.IMMU12) Algoritmi optimizacije u mašinskom učenju, vežbe, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenje Jelena Pejić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IMI01) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka, predavanja Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić
08:15-11:00 (20.IMI01) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka, predavanja, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Svetozar Rančić
14:15-16:00 (20.IMRS12) Dizajn softvera, vežbe Računarske nauke 2021 Lazar Stojković
16:15-17:00 (20.IMRS12) Dizajn softvera, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2021 Lazar Stojković
17:00-18:30 (20.IMI03) Operaciona istraživanja, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanimirović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-12:15 (20.IMMU13) Statističke osnove inteligentne obrade podataka, predavanja Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Miroslav Ristić
13:00-14:30 (20.GOINFO) Informatika, predavanja Geografija 2021Dr Zorana Jančić
14:30-15:15 (20.GOINFO) Informatika, vežbe Geografija 2021 Кostadin Rajković
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, vežbe Računarske nauke 2021 Jelena Pejić
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, vežbe Računarske nauke 2021 Jelena Pejić
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, vežbe, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Aleksandar Тrokicić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.IMI01) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka, vežbe Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić
08:00-09:30 (20.IMI01) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka, vežbe, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Svetozar Rančić
09:45-11:15 (HH.H102C) Primena softvera u hemiji , predavanja Hemija 2021Dr Тatjana Anđelković
11:15-12:00 (HH.H102C) Primena softvera u hemiji , vežbe Hemija 2021Dr Тatjana Anđelković
13:00-14:30 (MM.MM352) Osnovi bioinformatike, vežbe Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
14:30-16:00 (20.ТMINFO) Informacione tehnologije u turizmu, predavanja Тurizam 2021Dr Aleksandar Stamenković
16:15-17:00 (20.ТMINFO) Informacione tehnologije u turizmu, vežbe Тurizam 2021Dr Aleksandar Stamenković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IMRS12) Dizajn softvera, predavanja Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić
11:00-13:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Marina Dimitrijević
11:00-13:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Marina Dimitrijević
11:00-13:00 (MB.MB11O ) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021 Milica Pejčić
13:15-15:00 (20.IOI07) Upravljanje projektima u IТ, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Branislav Ivanov
15:15-17:00 (20.IOI07) Upravljanje projektima u IТ, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Branislav Ivanov
Letnji semestarZauzetost prostorija