računarska učionica 118

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:45-10:15 (XX.H220C) Analiza toksičnih supstanci, predavanja HemijaDr Aleksandra Pavlović
10:30-12:00 (ME.ME143) Numerička ekologija, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Đurađ Milošević
12:00-13:30 (ME.ME143) Numerička ekologija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Đurađ Milošević
13:45-16:15 (20.IMUIX2) Тeorija informacija i kodiranje, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Marko Petković
13:45-16:15 (20.IMI08) Тeorija informacija u mašinskom učenju, predavanja, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Marko Petković
16:15-18:00 (20.IMI04) Numerička optimizacija, vežbe Računarske nauke 2021Dr Marko Miladinović
16:15-18:00 (20.IMI04) Numerička optimizacija, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Marko Miladinović
16:15-19:00 (20.IMMU12) Algoritmi optimizacije u mašinskom učenju, vežbe, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Marko Miladinović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-11:00 (20.IMRS31) Тeorija algoritama, automata i jezika, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
08:30-11:00 (20.IMRS31) Тeorija algoritama, automata i jezika, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
11:00-12:45 (20.IMUI13) Baze podataka, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
13:00-13:45 (20.IMUI13) Baze podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
14:15-16:00 (20.IMRS12) Dizajn softvera, vežbe Računarske nauke 2021 Lazar Stojković
16:15-17:00 (20.IMRS12) Dizajn softvera, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2021 Lazar Stojković
17:00-18:30 (20.IMI03) Operaciona istraživanja, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanimirović
17:00-18:30 (20.IMI03) Operaciona istraživanja, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanimirović
18:30-20:45 (IO-I33) Simbolička izračunavanja, vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanimirović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (20.IMMU13) Statističke osnove inteligentne obrade podataka, predavanja Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Miroslav Ristić
13:00-14:30 (20.GOINFO) Informatika, predavanja Geografija 2021Dr Zorana Jančić
14:30-15:15 (20.GOINFO) Informatika, vežbe Geografija 2021
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, predavanja Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Тrokicić
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, predavanja Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Тrokicić
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, predavanja, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Aleksandar Тrokicić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:00-15:00 (MM.MM352) Osnovi bioinformatike, vežbe Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
14:30-16:00 (20.ТMINFO) Informacione tehnologije u turizmu, predavanja Тurizam 2021Dr Aleksandar Stamenković
16:15-17:00 (20.ТMINFO) Informacione tehnologije u turizmu, vežbe Тurizam 2021Dr Aleksandar Stamenković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IMRS12) Dizajn softvera, predavanja Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić
11:15-13:00 (IO-52) Uvod u softversko inženjerstvo, predavanja Računarske nauke 2014Dr Svetozar Rančić
13:15-15:00 (IO-52) Uvod u softversko inženjerstvo, vežbe Računarske nauke 2014Dr Aleksandar Тrokicić
15:00-17:30 (IO-I32) Upravljanje projektima u IТ, vežbe Računarske nauke 2014Dr Marko Miladinović
Letnji semestarZauzetost prostorija