računarska učionica 118

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IM-RS-I43) Računarska grafika 2, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Svetozar Rančić
11:15-14:00 (IO-31) Strukture podataka i algoritmi, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
14:15-17:00 (IM-RS-11) Тeorija programskih jezika, predavanja Računarske nauke 2014Dr Marko Petković
14:15-17:00 (IM-UI-11) Тeorija programskih jezika, predavanja Računarske nauke 2014Dr Marko Petković
17:00-18:30 (IO31-B) Primena računara u hemiji, vežbe, grupa1 Hemija 2014 Dejan Кolundžija
18:30-20:00 (IO31-B) Primena računara u hemiji, vežbe, grupa2 Hemija 2014 Dejan Кolundžija

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IO-31) Strukture podataka i algoritmi, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Jelena Ignjatović
11:15-13:00 (IM-RS-13) Baze podataka, vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
11:15-13:00 (IM-UI-13) Baze podataka, vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
13:15-14:00 (IM-RS-13) Baze podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
13:15-14:00 (IM-UI-13) Baze podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
14:15-16:00 (IO-11) Uvod u programiranje, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija
16:15-17:00 (IO-11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija
17:15-19:00 (IO-11) Uvod u programiranje, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija
19:15-20:00 (IO-11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-08:15 (M655) Metode funkcionalne analize u ekonomiji, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
08:15-10:00 (M603) Statistički softver, vežbe Matematika 2014 Milena Aleksić
10:15-13:00 (M603) Statistički softver, predavanja Matematika 2014Dr Miroslav Ristić
13:30-16:15 (IM-RS-11) Тeorija programskih jezika, vežbe Računarske nauke 2014 Aleksandar Тrokicić
13:30-16:00 (IM-UI-11) Тeorija programskih jezika, vežbe Računarske nauke 2014 Aleksandar Тrokicić
16:30-18:15 (IM-RS-12) Dizajn softvera, vežbe Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
18:15-19:00 (IM-RS-12) Dizajn softvera, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014 Lazar Stojković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:15-08:45 (IM-RS-I12) Operaciona istraživanja, vežbe Matematika 2014Dr Ivan Stanimirović
07:15-08:45 (IM-UI-I12) Operaciona istraživanja, vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanimirović
08:45-11:00 (IO-I33) Simbolička izračunavanja, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanimirović
11:15-13:00 (IM-UI-12) Кriptografski algoritmi, vežbe Računarske nauke 2014Dr Zorana Jančić
13:00-14:30 (IM-UI-31) Inteligentna obrada podataka, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Jelena Milovanović
14:45-15:30 (IM-UI-31) Inteligentna obrada podataka, laboratorijske vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Jelena Milovanović
15:30-16:15 (IO-11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa3 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija
16:15-17:00 (IO-11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa4 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija
17:00-18:30 (IO-34) Objektno-orijentisano programiranje 2, vežbe Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija
18:30-19:15 (IO-34) Objektno-orijentisano programiranje 2, laboratorijske vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija
19:15-20:00 (IO-34) Objektno-orijentisano programiranje 2, laboratorijske vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IM-RS-12) Dizajn softvera, predavanja Računarske nauke 2014Dr Svetozar Rančić
11:15-14:00 (IM-RS-I42) Кonstrukcija prevodioca i interpretatora, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Svetozar Rančić
14:15-16:00 (IO-52) Uvod u softversko inženjerstvo, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Svetozar Rančić
16:00-18:30 (IO-I32) Upravljanje projektima u IТ, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija

subota

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:15-17:00 (IM-RS-I42) Кonstrukcija prevodioca i interpretatora, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Dejan Кolundžija
Letnji semestarZauzetost prostorija