laboratorija 18

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-12:45 (XX.H235C) Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji , predavanja HemijaDr Maja Stanković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-11:15 (XX.H221C) Mehanizmi neorganskih reakcija, predavanja HemijaDr Maja Stanković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:00-13:30 (XX.H130C) Bioneorganska hemija, predavanja Hemija 2021Dr Maja Stanković
Letnji semestarZauzetost prostorija