računarska učionica 134

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (20.IMRS32) Razvoj mobilnih aplikacija, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Milošević
14:15-16:00 (20.IOI06) Skript jezici, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Petković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (20.IOI08) Metodika nastave informatike, predavanja Računarske nauke 2021Dr Vesna Veličković
12:15-14:00 (20.IOI08) Metodika nastave informatike, vežbe Računarske nauke 2021Dr Vesna Veličković
14:15-16:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Branislav Ivanov
16:15-17:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, laboratorijske vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Branislav Ivanov
17:15-19:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Branislav Ivanov
19:15-20:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, laboratorijske vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Branislav Ivanov

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-10:30 (MA.M1023) Uvod u topologiju, vežbe Matematika 2021 Marija Cvetković
10:30-12:00 (20.IOI06) Skript jezici, vežbe Računarske nauke 2021 Lazar Stojković
12:10-13:55 (20.IO11) Uvod u programiranje, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
14:05-14:50 (20.IO11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
14:55-16:40 (20.IO11) Uvod u programiranje, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
16:50-17:35 (20.IO11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
17:40-19:25 (20.IO11) Uvod u programiranje, vežbe, grupa3 Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
19:30-20:15 (20.IO11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa3 Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 (MA.M1021) Uvod u kompleksnu analizu, predavanja Matematika 2021Dr Dijana Mosić
10:45-13:30 (20.IMRS32) Razvoj mobilnih aplikacija, vežbe Računarske nauke 2021Dr Marko Milošević
13:45-16:30 (20.IO34) Objektno-orijentisano programiranje 2, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Predrag Milošević
16:30-19:00 (20.IO34) Objektno-orijentisano programiranje 2, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Predrag Milošević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
07:45-10:15 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
07:45-10:15 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
10:15-12:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, vežbe Fizika 2021Dr Milan Milošević
12:00-14:15 (20.GMGIS) Analiza geoprostornih podataka u GIS-u, predavanja Geografija 2021Dr Milan Đorđević
14:15-15:45 (20.GMGIS) Analiza geoprostornih podataka u GIS-u, vežbe Geografija 2021Dr Milan Đorđević
16:00-17:45 (20.IMMU31) Softverske platforme i programski jezici za mašinsko učenje i veštačku inteligenciju, vežbe Veštačka inteligencija i mašinsko učenje Vukašin Stanojević
Letnji semestarZauzetost prostorija