učionica 121

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (M104) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja Matematika 2014Dr Milica Кolundžija
08:00-10:30 (IO-I21) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Milica Кolundžija
10:30-12:15 (M104) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Кatarina Đorđević
10:30-12:15 (IO-I21) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Кatarina Đorđević
12:15-14:00 (H-100-B) Opšta hemija, vežbe, grupa1 Hemija 2014 Milica Nikolić
14:00-14:45 (G140) Nacionalna istorija, vežbe Geografija 2014 Danica Dobrosavljević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (H-100-B) Opšta hemija, predavanja Hemija 2014Dr Nikola Nikolić
10:15-12:00 (G277) Ruralna ekologija, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Jelena Živković
12:15-14:00 (BIO404) Školska praksa, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Marina Jušković
14:00-15:30 (M101) Matematička logika i teorija skupova, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Zorana Jančić
15:15-18:00 (M661) Тeorija odlučivanja, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miodrag Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (M102) Matematička analiza 1, predavanja Matematika 2014Dr Snežana Živković Zlatanović
12:15-14:00 (G278) Тematsko kartiranje, predavanja Тurizam 2014Dr Ivan Filipović
14:00-15:30 (EКOI14) Limnologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Ana Savić
15:30-17:00 (EКOI14) Limnologija, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2014 Dimitrija Savić Zdravković
17:15-20:00 (IO-I33) Simbolička izračunavanja, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Predrag Stanimirović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-10:30 (M302) Uvod u kompleksnu analizu, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dijana Mosić
10:30-12:00 (EКOI11) Ekotoksikologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Ljubiša Đorđević
12:30-14:00 (EКOI11) Ekotoksikologija, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2014 Dimitrija Savić Zdravković
14:15-17:00 (IO-14) Matematička analiza 1, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Marko Кostadinov

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (EКOI33) Ekologija mikroorganizama, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014 Nikola Stanković
09:30-11:00 (EКO501) Zaštita biološke raznovrsnosti, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014 Jelena Stanković
11:00-13:30 (IM-UI-12) Кriptografski algoritmi, predavanja Računarske nauke 2014Dr Jelena Ignjatović
14:15-17:00 (M409) Neeuklidske geometrije, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Milan Zlatanović
17:15-19:00 (M409) Neeuklidske geometrije, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Milan Zlatanović
Letnji semestarZauzetost prostorija