učionica 121

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:45-10:15 (BIO302) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
11:00-12:30 (BIO302) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
17:00-18:30 (XX.HBOTC) Botanika, vežbe HemijaDr Bojan Zlatković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-08:30 (BIO302) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
08:30-10:00 (BIO302) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
10:00-10:45 (BIO302) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa4 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
10:45-12:15 (BIO302) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa4 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
12:15-14:00 (BIO404) Školska praksa, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Marina Jušković
13:30-15:00 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Irena Raca
15:00-15:45 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Irena Raca
15:45-17:15 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Irena Raca
17:15-18:00 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Irena Raca

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIO204) Algologija i mikologija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Nikola Stanković
09:30-11:00 (BIO204) Algologija i mikologija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Nikola Stanković
11:00-12:30 (BIO204) Algologija i mikologija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Nikola Stanković
12:30-14:00 (MB.MB141) Botanički praktikum, laboratorijske vežbe Biologija 2021 Maja Jovanović
15:00-16:30 (MM.MM151) Forenzička biologija, vežbe Biologija 2021Dr Vladimir Žikić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (EКOI33) Ekologija mikroorganizama, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Nikola Stanković
09:30-11:00 (ME.ME13O) Zaštita biološke raznovrsnosti, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021 Olivera Stamenković
09:30-11:00 (EКO501) Zaštita biološke raznovrsnosti, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014 Olivera Stamenković
13:15-14:45 (MM.MM142) Кultura animalnih ćelija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Višnja Madić
Letnji semestarZauzetost prostorija