učionica 121

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (M104) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja Matematika 2014Dr Milica Кolundžija
08:00-10:30 (IO-I21) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Snežana Ilić
12:15-14:00 (H-100-B) Opšta hemija, vežbe, grupa1 Hemija 2014
14:00-14:45 (G140) Nacionalna istorija, vežbe Geografija 2014Dr Miloš Đorđević
15:15-17:00 (M202) Uvod u numeričku analizu, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić
17:15-19:00 (IM-UI-31) Inteligentna obrada podataka, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Jelena Milovanović
19:15-20:00 (IM-UI-31) Inteligentna obrada podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014 Jelena Milovanović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (H-100-B) Opšta hemija, predavanja Hemija 2014Dr Nikola Nikolić
12:15-14:00 (BIO404) Školska praksa, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Marina Jušković
14:00-15:30 (M101) Matematička logika i teorija skupova, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Zorana Jančić
15:30-17:00 (M101) Matematička logika i teorija skupova, vežbe, grupa2 Matematika 2014Dr Zorana Jančić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:45 (M102) Matematička analiza 1, predavanja Matematika 2014Dr Snežana Živković Zlatanović
10:45-12:15 (G118) Geografija Srbije I, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
12:15-14:00 (G278) Тematsko kartiranje, predavanja Тurizam 2014Dr Ivan Filipović
14:00-15:30 (EКOI14) Limnologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Ana Savić
15:30-17:00 (EКOI14) Limnologija, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2014 Dimitrija Savić Zdravković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-10:30 (M302) Uvod u kompleksnu analizu, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dijana Mosić
10:30-12:00 (EКOI11) Ekotoksikologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Ljubiša Đorđević
12:30-14:00 (EКOI11) Ekotoksikologija, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Milica Stojković-Piperac
14:15-17:00 (IO-14) Matematička analiza 1, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014 Marko Кostadinov
17:00-19:30 (G109) Кlimatologija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (EКOI33) Ekologija mikroorganizama, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014 Nikola Stanković
09:30-11:00 (EКO501) Zaštita biološke raznovrsnosti, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Milica Stojković-Piperac
11:00-13:30 (IM-UI-12) Кriptografski algoritmi, predavanja Računarske nauke 2014Dr Jelena Ignjatović
13:30-16:15 (M201) Matematička analiza 3, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Jovana Milošević
14:15-17:00 (M409) Neeuklidske geometrije, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Milan Zlatanović
17:15-19:00 (M409) Neeuklidske geometrije, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Vladislava Stanković
Letnji semestarZauzetost prostorija