kabinet 203

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (M2.M1105) Тeorija fiksne tačke i primene, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Marija Cvetković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (MA.M1014) Elementarna matematika 2, vežbe Matematika 2021Dr Vladimir Pavlović
Letnji semestarZauzetost prostorija