kabinet 208

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IMI01) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka, predavanja Računarske nauke 2021
08:15-11:00 (20.IMI01) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Svetozar Rančić
Letnji semestarZauzetost prostorija