računarska učionica 5

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (M2.M1202) Multivarijaciona analiza, vežbe Matematika 2021 Тeodora Čamagić
09:30-11:00 (M2.M1205) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, vežbe Matematika 2021 Тeodora Čamagić
11:45-13:15 (OB.OB151) Istorija i filozofija biologije, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
13:15-14:00 (OB.OB151) Istorija i filozofija biologije, vežbe Biologija 2021Dr Nataša Joković
14:00-16:15 (OB.OB33O) Biohemija, predavanja Biologija 2021Dr Nataša Joković
16:15-18:00 (20.IO52) Paralelno i distribuirano programiranje, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
18:15-19:00 (20.IO52) Paralelno i distribuirano programiranje, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO34) Objektno-orijentisano programiranje 2, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Milošević
11:15-14:00 (20.IO31) Strukture podataka i algoritmi, predavanja Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
14:00-15:45 (MA.M1012) Uvod u numeričku analizu, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marko Petković
14:00-15:45 (20.IOI05) Numerički metodi 1, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Petković
16:00-18:30 (20.IMMU32) Učenje pojačavanjem, predavanja Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Aleksandar Тrokicić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, predavanja Računarske nauke 2021Dr Milan Тasić
11:15-14:00 (20.IMUI13) Baze podataka, predavanja Računarske nauke 2021Dr Milan Тasić
11:15-14:00 (20.IMUI13) Baze podataka, predavanja Računarske nauke 2021Dr Milan Тasić
14:00-16:45 (20.IO51) Verovatnoća, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Aleksandra Petrović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-13:30 (20.IMMU12) Algoritmi optimizacije u mašinskom učenju, predavanja, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Marko Miladinović
13:45-16:30 (20.IO31) Strukture podataka i algoritmi, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanković
16:30-19:00 (20.IO31) Strukture podataka i algoritmi, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (20.IOI04) Internet pametnih uređaja, vežbe Računarske nauke 2021Dr Dejan Aleksić
11:15-12:45 (MM.MM32O) Molekularna fiziologija, laboratorijske vežbe Biologija 2021Dr Višnja Madić
13:00-14:45 (20.IMUI13) Baze podataka, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
13:00-14:45 (20.IMUI13) Baze podataka, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
15:00-15:45 (20.IMUI13) Baze podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
15:00-15:45 (20.IMUI13) Baze podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, predavanja Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Тrokicić
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, predavanja Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Тrokicić
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, predavanja, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Aleksandar Тrokicić
Letnji semestarZauzetost prostorija