računarska učionica 5

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (IM-RS-I11) Metodika programiranja, predavanja Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković
09:15-12:00 (IM-UI-I11) Metodika programiranja, predavanja Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković
12:15-14:00 (IM-RS-I11) Metodika programiranja, vežbe Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković
12:15-14:00 (IM-UI-I11) Metodika programiranja, vežbe Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković
14:15-17:00 (IO-I31) Metodika nastave informatike, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković
17:15-20:00 (IO-I31) Metodika nastave informatike, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (BIO103) Osnovi informatike, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Jelena Matejić
11:00-12:30 (BIO103) Osnovi informatike, vežbe, grupa2 Biologija 2014 Jelena Matejić
12:30-14:00 (IF-01) Osnove računarstva, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Marko Petković
14:15-16:00 (IO-I22) Numerički metodi 1, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Marko Petković
16:15-18:00 (M602) Multivarijaciona analiza, vežbe Matematika 2014 Milena Aleksić
18:15-20:00 (IM-RS-I41) Statistički softver, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Miodrag Đorđević
18:15-20:00 (IM-UI-I41) Statistički softver, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Miodrag Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IO-33) Uvod u baze podataka, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Milan Тasić
11:00-13:30 (IM-RS-13) Baze podataka, predavanja Računarske nauke 2014Dr Milan Тasić
11:00-13:30 (IM-UI-13) Baze podataka, predavanja Računarske nauke 2014Dr Milan Тasić
14:15-16:00 (M156) Uvod u programiranje, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vesna Veličković
16:15-18:00 (M156) Uvod u programiranje, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Dejan Кolundžija

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IO-13) Uvod u računarstvo, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014Dr Ivana Micić
11:00-13:15 (IO-I32) Upravljanje projektima u IТ, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Marko Miladinović
13:15-15:00 (IM-RS-I13) Matematička logika, vežbe Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
13:15-15:00 (IM-UI-I13) Matematička logika, vežbe Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
15:15-17:00 (IF-01) Osnove računarstva, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Stefan Stanimirović
17:15-20:00 (IF-02) Uvod u objektno orijentisano programiranje, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Stefan Stanimirović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (IO-33) Uvod u baze podataka, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Vukašin Stanojević
10:15-11:00 (IO-33) Uvod u baze podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014 Vukašin Stanojević
12:15-14:00 (IO-52) Uvod u softversko inženjerstvo, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Aleksandar Тrokicić
14:15-16:00 (IM-RS-I43) Računarska grafika 2, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Jelena Milovanović
16:15-18:00 (IM-RS-31) Računarska inteligencija, vežbe Računarske nauke 2014 Aleksandar Тrokicić
18:15-19:00 (IM-RS-31) Računarska inteligencija, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014 Aleksandar Тrokicić
Letnji semestarZauzetost prostorija