računarska učionica 5

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (M2.M1202) Multivarijaciona analiza, vežbe Matematika 2021 Тeodora Čamagić
09:30-11:00 (M2.M1205) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, vežbe Matematika 2021
11:00-13:30 (20.IMI02) Metodika programiranja, predavanja Računarske nauke 2021Dr Vesna Veličković
11:00-13:30 (20.IMI02) Metodika programiranja, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Vesna Veličković
13:30-15:00 (20.IMI02) Metodika programiranja, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Vesna Veličković
13:30-15:00 (20.IMI02) Metodika programiranja, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Vesna Veličković
15:15-17:45 (IO-I31) Metodika nastave informatike, predavanja Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković
18:00-20:15 (IO-I31) Metodika nastave informatike, vežbe Računarske nauke 2014Dr Vesna Veličković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO34) Objektno-orijentisano programiranje 2, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Milošević
11:15-14:00 (IO-62) Veb programiranje, predavanja Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
14:15-16:00 (MA.M1012) Uvod u numeričku analizu, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dragana Cvetković-Ilić
14:15-16:00 (IO-I22) Numerički metodi 1, predavanja Računarske nauke 2014Dr Marko Petković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, predavanja Računarske nauke 2021Dr Milan Тasić
11:15-14:00 (20.IMUI13) Baze podataka, predavanja Računarske nauke 2021Dr Milan Тasić
14:15-16:00 (M156) Uvod u programiranje, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vesna Veličković
16:15-18:00 (M156) Uvod u programiranje, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Vesna Veličković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (IO-62) Veb programiranje, vežbe Računarske nauke 2014 Jelena Matejić
10:15-11:00 (IO-62) Veb programiranje, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014 Jelena Matejić
11:00-13:30 (20.IMI04) Numerička optimizacija, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Miladinović
11:00-13:30 (20.IMI04) Numerička optimizacija, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Marko Miladinović
11:00-13:30 (20.IMMU12) Algoritmi optimizacije u mašinskom učenju, predavanja, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Marko Miladinović
14:15-17:00 (20.IO31) Strukture podataka i algoritmi, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (20.IO34) Objektno-orijentisano programiranje 2, vežbe Računarske nauke 2021Dr Marko Milošević
13:00-16:45 (20.GMGIS) Analiza geoprostornih podataka u GIS-u, predavanja Geografija 2021Dr Milan Đorđević
13:00-14:30 (20.ТMGIS) Analiza geoprostornih podataka u GIS-u, predavanja Тurizam 2021Dr Milan Đorđević
14:30-16:00 (20.ТMGIS) Analiza geoprostornih podataka u GIS-u, vežbe Тurizam 2021Dr Milan Đorđević
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, vežbe Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Тrokicić
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, vežbe Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Тrokicić
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, vežbe, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Aleksandar Тrokicić
Letnji semestarZauzetost prostorija