učionica 301

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (F-109) Osnove statističke fizike, predavanja Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
14:15-16:00 (H-114-B) Hemija prirodnih proizvoda, predavanja Hemija 2014Dr Danijela Кostić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (HH.H100C) Opšta hemija , predavanja Hemija 2021Dr Nikola Nikolić
10:30-11:15 (HH.HFIZC) Fizika, predavanja Hemija 2021Dr Suzana Stamenković
11:15-14:00 ( XX.H246C) Savremene metode instrumentalne analize, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Vesna Stankov-Jovanović
15:30-17:00 (XX.H260C ) Standardi kvaliteta u laboratoriji, vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Ivan Palić
17:15-19:00 (XX.H111C) Obrada rezultata u hemiji, predavanja Hemija 2021Dr Ivana Rašić Mišić
19:15-20:00 (XX.H111C) Obrada rezultata u hemiji, vežbe Hemija 2021Dr Ivana Rašić Mišić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (F-110) Osnove atomske i molekularne fizike, predavanja Fizika 2014Dr Ivan Mančev
11:30-13:00 (MM.MM32O) Molekularna fiziologija, predavanja Biologija 2021Dr Perica Vasiljević
13:15-15:00 ( XX.H214C) Organska sterohemija, vežbe HemijaDr Gordana Stojanović
15:15-17:30 (XX.H218C ) Odabrana poglavlja fizičke hemije, predavanja HemijaDr Snežana Тošić
15:15-17:30 (XX.H219C) Farmaceutska hemija, predavanja HemijaDr Aleksandra Đorđević
17:30-18:15 (XX.H218C ) Odabrana poglavlja fizičke hemije, vežbe HemijaDr Snežana Тošić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-114-B) Hemija prirodnih proizvoda, predavanja Hemija 2014Dr Danijela Кostić
10:15-12:00 (H-127-B) Prehrambeni aditivi, predavanja Hemija 2014Dr Milena Miljković
12:00-12:45 ( XX.H202C) Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize , vežbe HemijaDr Ivana Rašić Mišić
12:45-13:30 ( XX.H202C) Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize , laboratorijske vežbe HemijaDr Ivana Rašić Mišić
14:15-16:00 (XX.H216C) Кarakterizacija neorganskih jedinjenja, vežbe HemijaDr Dragan Đorđević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-121) Oscilacije i talasi, vežbe Fizika 2014Dr Ana Mančić
10:00-12:15 (XX.H264C) Analiza životnih namirnica, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Violeta Mitić
12:15-14:00 (XX.H212C) Кinetika i kataliza, predavanja HemijaDr Emilija Pecev-Marinković
Letnji semestarZauzetost prostorija