učionica 301

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (F-109) Osnove statističke fizike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
11:15-13:00 (F-109) Osnove statističke fizike, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Nikola Filipović
14:15-16:00 (F-105) Osnove matematičke fizike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Goran Đorđević
16:15-18:00 (Fi-249) Кvantna informatika, predavanja Fizika 2014Dr Jasmina Jeknić-Dugić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-124) Specijalna teorija relativnosti, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Marko Stojanović
10:15-12:00 (F-104) Elektromagnetizam, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Dejan Dimitrijević
14:15-16:00 (F-125) Fizički izvori štetnosti, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Jasmina Jeknić-Dugić
16:15-18:00 (Fi-249) Кvantna informatika, vežbe Fizika 2014Dr Jasmina Jeknić-Dugić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (F-110) Osnove atomske i molekularne fizike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ivan Mančev
11:15-13:00 (F-110) Osnove atomske i molekularne fizike, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Danilo Delibašić
13:15-14:00 (M152) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dijana Mosić
14:15-16:00 (F-210) Fizika elementarnih čestica, predavanja Fizika 2014Dr Goran Đorđević
14:15-16:00 (Pr-05) Fizika elementarnih čestica, predavanja Fizika 2014Dr Goran Đorđević
16:15-18:00 (F-210) Fizika elementarnih čestica, vežbe Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević
16:15-18:00 (Pr-05) Fizika elementarnih čestica, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-121) Oscilacije i talasi, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ana Mančić
10:15-12:00 (F-104) Elektromagnetizam, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Dejan Dimitrijević
12:15-15:00 (F-105) Osnove matematičke fizike, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević
15:15-16:00 (BIO102) Fizika, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Danilo Delibašić
16:15-17:00 (BIO102) Fizika, vežbe, grupa2 Biologija 2014 Danilo Delibašić
17:15-18:00 (BIO102) Fizika, vežbe, grupa3 Biologija 2014 Danilo Delibašić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-121) Oscilacije i talasi, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Ana Mančić
10:15-12:00 (M453) Metodika nastave matematike, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Jelena Milošević
10:15-12:00 (M656) Metodika nastave matematike, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Jelena Milošević
12:00-14:30 (F-105-B) Matematika, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jovana Nikolov Radenković
14:15-16:00 (F-124) Specijalna teorija relativnosti, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević
16:15-19:00 (M203) Geometrija, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Mića Stanković
Letnji semestarZauzetost prostorija