učionica 301

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (F-109) Osnove statističke fizike, predavanja Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
11:00-12:30 (F-109) Osnove statističke fizike, vežbe Fizika 2014 Nikola Filipović
12:30-14:00 (MM.MM12O ) Molekularna biologija prokariota, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
14:15-17:00 ( 10.FMA01 ) Nuklearna fizika, predavanja Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić
14:15-17:00 (10.FMA01 ) Nuklearna fizika, predavanja Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić
14:15-17:00 (10FMA01 ) Nuklearna fizika, predavanja Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-124) Specijalna teorija relativnosti, vežbe Fizika 2014 Marko Stojanović
10:15-12:00 (F-104) Elektromagnetizam, predavanja Fizika 2014Dr Dejan Dimitrijević
16:00-17:30 (20.GMPLAN) Geografske osnove prostornog planiranja, predavanja Geografija 2021Dr Selim Šaćirović
17:30-19:00 (20.GMPLAN) Geografske osnove prostornog planiranja, vežbe Geografija 2021Dr Selim Šaćirović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (F-110) Osnove atomske i molekularne fizike, predavanja Fizika 2014Dr Ivan Mančev
11:15-13:00 (F-110) Osnove atomske i molekularne fizike, vežbe Fizika 2014 Danilo Delibašić
13:15-14:00 (M152) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, predavanja Matematika 2014Dr Dijana Mosić
14:15-15:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Danilo Delibašić
15:15-16:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, vežbe, grupa2 Biologija 2021 Danilo Delibašić
16:15-18:00 (F-210) Fizika elementarnih čestica, vežbe Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević
16:15-18:00 (Pr-05) Fizika elementarnih čestica, vežbe Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-121) Oscilacije i talasi, predavanja Fizika 2014Dr Ana Mančić
10:15-12:00 (F-104) Elektromagnetizam, predavanja Fizika 2014Dr Dejan Dimitrijević
12:15-15:00 (F-105) Osnove matematičke fizike, vežbe Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-121) Oscilacije i talasi, vežbe Fizika 2014Dr Ana Mančić
10:15-12:00 (M2.M1301) Metodika nastave matematike, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Aleksandra Кapešić
10:15-12:00 (M453) Metodika nastave matematike, vežbe Matematika 2014Dr Aleksandra Кapešić
10:15-12:00 (M656) Metodika nastave matematike, vežbe Matematika 2014Dr Aleksandra Кapešić
14:30-16:00 (F-124) Specijalna teorija relativnosti, predavanja Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević
16:15-19:00 (M203) Geometrija, predavanja Matematika 2014Dr Mića Stanković
Letnji semestarZauzetost prostorija