učionica 301

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (10.FIZ22) Osnove statističke fizike , predavanja Fizika 2021Dr Ljubiša Nešić
12:15-15:00 (MA.M1004 ) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja Matematika 2021Dr Milica Кolundžija
15:00-17:30 (XX.H126C) Fizička hemija 3, predavanja Hemija 2021Dr Emilija Pecev-Marinković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (HH.H100C) Opšta hemija , predavanja Hemija 2021Dr Nikola Nikolić
10:30-11:15 (HH.HFIZC) Fizika, predavanja Hemija 2021Dr Suzana Stamenković
11:15-14:00 ( XX.H246C) Savremene metode instrumentalne analize, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Vesna Stankov-Jovanović
15:30-17:00 (XX.H260C ) Standardi kvaliteta u laboratoriji, vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Ivan Palić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (10.FIZ21 ) Osnove atomske i molekularne fizike, predavanja Fizika 2021Dr Ivan Mančev
11:30-13:00 (ME.ME352) Limnologija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Dimitrija Savić Zdravković
13:15-15:00 ( XX.H214C) Organska sterohemija, vežbe HemijaDr Gordana Stojanović
15:15-17:30 (XX.H218C ) Odabrana poglavlja fizičke hemije, predavanja HemijaDr Snežana Тošić
15:15-17:30 (XX.H219C) Farmaceutska hemija, predavanja HemijaDr Aleksandra Đorđević
17:30-18:15 (XX.H218C ) Odabrana poglavlja fizičke hemije, vežbe HemijaDr Snežana Тošić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (XX.H123C ) Hemija prirodnih proizvoda, predavanja Hemija 2021Dr Danijela Кostić
11:00-11:45 (XX.H128C) Hemija hrane, predavanja Hemija 2021Dr Snežana Jevtović
12:00-12:45 ( XX.H202C) Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize , vežbe HemijaDr Ivana Rašić Mišić
12:45-13:30 ( XX.H202C) Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize , laboratorijske vežbe HemijaDr Ivana Rašić Mišić
13:30-16:00 (20.IMMU13) Statističke osnove inteligentne obrade podataka, vežbe Veštačka inteligencija i mašinsko učenje Lazar Stojković
16:15-19:00 (20.IMMU31) Softverske platforme i programski jezici za mašinsko učenje i veštačku inteligenciju, predavanja Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Branimir Тodorović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-09:15 (XX.H111C) Obrada rezultata u hemiji, predavanja Hemija 2021Dr Ivana Rašić Mišić
09:15-10:00 (XX.H111C) Obrada rezultata u hemiji, vežbe Hemija 2021Dr Ivana Rašić Mišić
12:15-14:00 (XX.H258C) Upravljanje kvalitetom u laboratoriji, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Ivana Rašić Mišić
14:15-16:00 (XX.H129C ) Osnove tehnologije materijala, predavanja Hemija 2021Dr Aleksandra Zarubica
Letnji semestarZauzetost prostorija