kabinet 305

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-14:00 (10.FMA21) Fizika u školi 1, laboratorijske vežbe Fizika 2021 Lazar Radenković
12:15-14:00 (10.FMA21) Fizika u školi 1 , laboratorijske vežbe Fizika 2021 Lazar Radenković
Letnji semestarZauzetost prostorija