kabinet 305

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:30-14:00 (10.FMA21 ) Fizika u školi 1, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Lazar Radenković
12:30-14:00 (10.FMA21) Fizika u školi 1 , laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Lazar Radenković
Letnji semestarZauzetost prostorija