kabinet 308

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-14:00 (F-310) Strukture atoma i molekula, predavanja Fizika 2014Dr Ljiljana Stevanović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-13:45 (F-310) Strukture atoma i molekula, predavanja Fizika 2014Dr Ljiljana Stevanović
Letnji semestarZauzetost prostorija