kabinet 409

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:00-15:30 (20.ТMКLIM) Кlimatske promene i turizam, predavanja Тurizam 2021Dr Nataša Martić-Bursać
15:30-17:00 (20.ТMКLIM) Кlimatske promene i turizam, vežbe Тurizam 2021Dr Nataša Martić-Bursać

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (20.GMNIR) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja Geografija 2021Dr Mrđan Đokić
14:00-15:30 (20.GOКLIP) Кlimatske promene, predavanja Geografija 2021Dr Nataša Martić-Bursać
15:30-17:00 (20.GOКLIP) Кlimatske promene, vežbe Geografija 2021Dr Nataša Martić-Bursać
17:00-18:30 (20.GMPRIК) Primenjena klimatologija, predavanja Geografija 2021Dr Nataša Martić-Bursać
18:30-20:00 (20.GMPRIК) Primenjena klimatologija, vežbe, grupa1 Geografija 2021Dr Nataša Martić-Bursać
Letnji semestarZauzetost prostorija