kabinet 409

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:30-16:00 (G119) Regionalna geografija I, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:30-17:00 (G109) Кlimatologija, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać
Letnji semestarZauzetost prostorija