27.10.2016

UPIS U PRVU GODINU DOКТORSКIH SТUDIJA

Upis ce se obaviti 01. i 02.11 2016 od 11- 13 casova u kancelariji 10A
• INDEКS (dobija se na fakultetu)
• 2 ŠV obrasca popunjena ćirilicom

-2000 dinara , svrha upis doktorskih studija z.r. 840-1789666-80 poziv na br 12

-dve fotografije za indeks (3.5*4.5 cm)
Napomena:
o Obrazac za upis studenata – ŠV 20 (preuzeti iz attachment dokumenta koji je u sastavu vesti)
o Obrazac mora biti odštampan obostrano na jednom listu A4 papira
• Popunjena lista predmeta- (preuzeti iz attachment dokumenta koji je u sastavu vesti)
• Uplata od 300,00 dinara za osiguranje na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 715 (ne placaju zaposleni na PMF-u u Nisu)
• Za samofinansirajuće studente cena boda je 1600 dinara i množi se sa ukupnim brojem bodova koje student odabere ( uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 12), minimum 37 ESPB za upis u narednu godinu.

STUDENTI STUDIJSKOG PROGRAMA HEMIJA I BIOLOGIJA MORAJU VODITI RACUNA O IZBORNIM BLOKOVIMA

Lista predmeta
SV 20

Računarski centar