16.11.2016

Ispit Principi organske sinteze - novembarski rok, kod profesora Nika Radulovića odrzace se 21.11.2016 u 11h na Filozofskom fakultetu (stari program).

Služba za nastavu i studenstka pitanja