05.06.2017

Promena termina za ispite kod doc. dr Nataše Martić-Bursać u junu 1.

Promena termina polaganja ispita Кlimatologija u ispitnom roku jun 1. Ispit će biti održan 26.06.2017. sa početkom u 08:00.
 
Promena termina polaganja ispita Кlimatologija u turizmu u roku jun 1. Ispit će biti održan 26.06.2017. sa početkom u 08:00.
 
Promena termina polaganja ispita Nacionalna klimatologija u turizmu u roku jun 1. Ispit će biti održan 26.06.2017. sa početkom u 08:00.
 
Promena termina polaganja ispita Prirodno-geografske osnove turizma 1 u roku jun 1. Ispit će biti održan 26.06.2017. sa početkom u 08:00.

Služba za nastavu i studenstka pitanja