13.12.2017

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA IZRADU MASER RADA (HEMIJA i PRIMENJENA HEMIJA)

Studenti druge godine master studija Hemije i Primenjene hemije  potrebno je da dostave popunjene prijave za izradu master rada referentu za hemiju do 29.12.2017. godine.

TEME MASTER RADOVA 17 18

Računarski centar