18.02.2019

Termin održavanja ispita Uvod u ekonomiju i Ekonomika turizma se pomera za 15h, 22.02.2019. u 15h

Računarski centar