19.10.2020

Predavanja kod prof. Ranka Dragovića zakazana za sredu 16.10.2019. se pomeraju za petak 18.10.2019.

Predavanja kod prof. Ranka Dragovića zakazana za sredu 16.10.2019. se pomeraju za petak 18.10.2019. i to:

Biogeografija od 10 i 30 do 12 u učionici 114

Тurističke agencije i turoperteri od 12 i 15 do 13 i 30 u učionici 114